Vermouth av Råby 
Charolais
F: 2093 Jätsberg
FF: 
FM: 
M: 550 S Taquine av Råby
MF: 328 HTA Frosty 328C
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-15
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 366
T-tal: 107
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total107 P