Valentin av Lommagården 
Charolais
F: 1167 Tibor av Sjunnetorp T107
FF: 
FM: 
M: 545 R Bolette av Lommagården
MF: 328 HTA Frosty 328C
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-28
Födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 307
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt100
365 d-vikt, direkt103
Tillväxt, total102 P