Valdemar av Saxhusa 
Charolais
F: 1342 Tuner av Dalabro T114
FF: 
FM: 
M: 84 Viska av Tunby U98
MF: 1160 Ikaros av Örkelljunga
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-30
Födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 322
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt110
Tillväxt, total106 P