Wolfgang av Backåkra 
Charolais
F: 148 Tarzan av Gläshed T105
FF: 
FM: 
M: 518 T Europe av Backåkra
MF: 61 Roxette av Torstensgården T104
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-24
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 349
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total110 P