Klas av Fiskinge 
Hereford
F: 7052 Rock Jr av Tahe
FF: 
FM: 
M: 459 Beuty av Fiskinge
MF: 240 Fiskinge U98
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-11
Födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 313
T-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt108
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total106 P