Vulcan av Sunnaryd 
Charolais
F: 533 Opus JP av Sunnaryd T106
FF: 
FM: 
M: 231 N Gamma av Sunnaryd U100
MF: 1302 LPCM av Båstad U102
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-09
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 333
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell97
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total102 P