Iowa av Ryderna 
Angus
F: 457 GT Sentry
FF: 
FM: 
M: 21 Emma av Ryderna
MF: 14 SAF Vegas 14Y
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-03
Födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 334
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total104 P