Viktor av Bäckhult 
Highland Cattle
F: 228 Glimme av Glimåkra T107
FF: 
FM: 
M: 5 Bäckhult
MF: 2 Seb av Ruda
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-12
Födelsevikt: 30
Korr 200D-vikt: 165
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt95
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total98 P