Fridolf av Röe Gård 
Highland Cattle
F: 1038 Hagner av Hagnarp
FF: 
FM: 
M: 1201 Kia av Röe Gård
MF: 193 Loro av Gröngölsmåla
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-15
Födelsevikt: 34
Korr 200D-vikt: 226
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt103
Tillväxt, total103 P