Inox av Forsby 
Simmental
F: 91 Marywood Polled Western 91J
FF: 
FM: 
M: 133 Walenzia av Tockarp
MF: 1 Shawest Legend 1A
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-19
Födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 393
T-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total104 P