Victory av Arvidsgård 
Limousin
F: 823 Manoir-MN
FF: 
FM: 
M: 28 Patricia av Arvidsgård U100
MF: 325 Dalhia
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-15
Födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 324
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total101 P