Viking av Hasselbacken 
Limousin
F: 7180 Rokad av Uggletorp T106
FF: 
FM: 
M: 152 Vollye av Hasselbacken
MF: 41 Colorado
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-10
Födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 311
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total104 P