Viggo av Svälte 
Limousin
F: 5230 Saphir av Kullen T105
FF: 
FM: 
M: 294 O June av Svälte U103
MF: 388 Hanibal av Loringa T105
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-19
Födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 340
T-tal: 111
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt108
365 d-vikt, direkt98
Tillväxt, total103 P