Tyke av Höghult 
Highland Cattle
F: 45 Kvistagården
FF: 
FM: 
M: 57 Tossan av Ginkalund
MF: 40 Fredrik av Gröngölsmåla
MM: 

Födelsedatum: 2004-04-09
Födelsevikt: 31
Korr 200D-vikt: 219
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt100
Tillväxt, total101 P