Indus av Katslösa 
Simmental
F: 7128 Flipper av Rörum
FF: 
FM: 
M: 188 Holdi av Rörum U101
MF: 215 Vemat av Matberga T109
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-17
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 355
T-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total104 P