Iceman av Katslösa 
Simmental
F: 91 Marywood Polled Western 91J
FF: 
FM: 
M: 550 G Anemone av Dybeck
MF: 1449 Cohen av Häggennäs T105
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-16
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 413
T-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total106 P