Ceasar av Myrö 
Highland Cattle
F: 171 Jumbo av Vårbacka
FF: 
FM: 
M: 818 Nea av Myrö
MF: 12 Eskil av Furuvik
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-07
Födelsevikt: 33
Korr 200D-vikt: 247
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt110
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total107 P