Vital av Nors 
Charolais
F: 3029 Orkan av Tostarp ET
FF: 
FM: 
M: 919 Epicie av Nors U100
MF: 1168 Konsul P av Fogdegården U99
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-09
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 326
T-tal: 94
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total105 P