Idoff av Friskatorpet 
Angus
F: 2230 Extra av Friskatorpet
FF: 
FM: 
M: 2338 Elba av Friskatorpet
MF: 1570 Chopin av Friskatorpet U105
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-22
Födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 308
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt108
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total105 P