Vieri av Brödåkra 
Charolais
F: 3053 Silver Eagle av Brödåkra
FF: 
FM: 
M: 1661 M Unic av Örkelljunga U100
MF: 1066 Ivomec av Örkelljunga U105
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-17
Födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 322
T-tal: 99
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt100
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total104 P