Verner av Vallarum 
Charolais
F: 2128 Orwell av Sofielund T107
FF: 
FM: 
M: 103 Ulla av Vallarum U104
MF: 219 Eglant av Nybo T109
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-28
Födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 343
T-tal: 108
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt100
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total103 P