Vilgot av Qvallsta 
Charolais
F: 1128 Tiger av Skalltorp T112
FF: 
FM: 
M: 752 R av Qvallsta
MF: 330 Nestor av Qvallsta T115
MM: 

Födelsedatum: 2004-04-05
Födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 375
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total104 P