Viril av Qvallsta 
Charolais
F: 219 Salje av Klevagård T112
FF: 
FM: 
M: 596 L av Qvallsta U98
MF: 110 Humle av Svanaholm T108
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-04
Födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 356
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt111
Tillväxt, total106 P