Viggo av Qvallsta 
Charolais
F: 7142 Nectar Gerc
FF: 
FM: 
M: 678 N av Qvallsta U99
MF: 136 Jet av Klevagård T111
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-11
Födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 356
T-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt100
Tillväxt, total101 P