Visent av Simontorp 
Charolais
F: 1109 Neto av Sjunnetorp T119
FF: 
FM: 
M: 752 Taisance av Simontorp U102
MF: 122 Junior Shot av Båstad T114
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-08
Födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 356
T-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total105 P