Ikaros av Åbuen 
Simmental
F: 7113 Eugen av Rörum T109
FF: 
FM: 
M: 226 Senta av Åbuen U103
MF: 129 Tabasco av Esered T109
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-16
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 416
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt109
365 d-vikt, direkt111
Tillväxt, total110 P