Vegard av Olinge 
Charolais
F: 583 Spratt av Lommagården T116
FF: 
FM: 
M: 4211 D Etasoe av Höganäs
MF: 565 Mar Katz av Strömsnäs
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-27
Födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 339
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt109
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total109 P