Ior av Tockarp 
Simmental
F: 809 Richwood Bruno 809G
FF: 
FM: 
M: 149 Walenzia av Tockarp
MF: 345 United av Häggenäs T109
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-12
Födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 356
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total104 P