Ironman av Gunnarp 
Simmental
F: 292 Cemat av Matberga T105
FF: 
FM: 
M: 118 Enzian av Gunnarp
MF: 129 Utix av Klasamåla T107
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-29
Födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 377
T-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt104
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total104 P