Vidar av Gläshed 
Charolais
F: 3503 Invincible
FF: 
FM: 
M: 291 Iris av L. Harrie U98
MF: 269 D Romain av Henriksfält T111
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-05
Födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 317
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt98
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total100 P