Vayne av Nybo 
Charolais
F: 1305 Opel av Dalabro T117
FF: 
FM: 
M: 465 Empir av Nybo U104
MF: 338 J Midas P av Nybo
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-13
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 382
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total109 P