If av Häggenäs 
Simmental
F: 23 Gigant av Forsby T108
FF: 
FM: 
M: 484 Agnes av Häggenäs U104
MF: 312 RJ av Häggenäs T108
MM: 

Födelsedatum: 2004-04-02
Födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 452
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt111
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total109 P