Irwin av Häggenäs 
Simmental
F: 313 Gandar av Dybeck
FF: 
FM: 
M: 509 Flocki av Häggenäs U107
MF: 124 Villiam av Stegatorp T109
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-06
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 401
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total106 P