Dyrk av Herrgölet 
Hereford
F: 
FF: 
FM: 
M: 
MF: 
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-23
Födelsevikt: 0
Korr 200D-vikt: 0
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell0
Födelsevikt, direkt0
200 d-vikt, maternell0
200 d-vikt, direkt0
365 d-vikt, direkt0
Tillväxt, total