Willow av Grönekulla 
Charolais
F: 1219 Male av Fogdegården T108
FF: 
FM: 
M: 150 K Ultra av Grönekulla U102
MF: 269 D Romain av Henriksfält T111
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-28
Födelsevikt: 54
Korr 200D-vikt: 353
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total105 P