Isotop av Frihult 
Simmental
F: 524 Dictator av Högseröd ET
FF: 
FM: 
M: 456 Emmi av Häggenäs
MF: 343 Tango av Häggenäs U106
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-27
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 377
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt99
365 d-vikt, direkt96
Tillväxt, total97 P