Valentin av Fogdegården 
Charolais
F: 7241 Truls av Höganäs T107
FF: 
FM: 
M: 295 Midnight av Fogdegården
MF: 1226 Mr Katz av Fogdegården
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-29
Födelsevikt: 55
Korr 200D-vikt: 354
T-tal: 94
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total106 P