Vicktory av Dalabro 
Charolais
F: 1557 Saturnus av Nybo
FF: 
FM: 
M: 259 Marina av Dalabro U105
MF: 13 Idol av Skrävle T107
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-01
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 384
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt108
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total107 P