Vilima av Båstad 
Charolais
F: Tabasco av Höganäs
FF: 
FM: 
M: 223 M Eclipse av Båstad U102
MF: 1278 Jaguar av Örkelljunga U109
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-15
Födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 351
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total104 P