Vikke av Näsungs 
Charolais
F: 276 Rapid Track av Endre
FF: 
FM: 
M: 587 Orkide av Näsungs U108
MF: 240 King av Dalabro T106
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-14
Födelsevikt: 54
Korr 200D-vikt: 348
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total103 P