Vulkan av Hästäng 
Limousin
F: 6061 Ragge av Baggbon T108
FF: 
FM: 
M: 171 Farina av Källegården U102
MF: 46 Hambo av Uggletorp T110
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-03
Födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 257
T-tal: 100
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt98
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total103 P