Ville av Alslöf 
Limousin
F: 820 Eleazar
FF: 
FM: 
M: 141 Louise av Gröningagården U103
MF: 31 Jeff av Hoby T105
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-08
Födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 323
T-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total107 P