Impuls av Hog 
Simmental
F: 2075 Champion av Åbuen U113
FF: 
FM: 
M: 507 Ariane av Häggenäs U110
MF: 124 Villiam av Stegatorp T109
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-31
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 396
T-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt111
Tillväxt, total107 P