Ingo av Bäck 
Angus
F: 581 SRV Hedebo 581 Rambo
FF: 
FM: 
M: 25 Elba av Bäck
MF: 1 Allencroft JCT Andy 02 1E
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-05
Födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 324
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt99
Tillväxt, total100 P