Prövningsomgången 04/05

Vägningslistor
BLUP-värden
T-tal
Tjurdata