Prövningsomgången 03/04

Vägningslistor
BLUP-värden
T-tal
Tjurdata